EN | GR

2014
The Old School, Kastro, Sifnos
New Paintings & Ceramics

July 12 - August 2, 2014

 

Η απενοχοποίηση της ζωγραφικής

Ελισάβετ Πλέσσα

Ο   Γιώργος  Χαδούλης   ζωγραφίζει όπως ένας  γενναιόδωρος μάγειρας μπαίνει στην κουζίνα του  με  την ίδια όρεξη κάθε  μέρα. Φοράει  εκείνη την  τεράστια ολόσωμη πο- διά-φόρεμα κι  ανοίγει   ακούραστος παρά- θυρα σε μια ζωγραφική που  μοιάζει με ένα ατέρμονο πολύχρωμο περιβόλι.
Το χρώμα  το συνάντησε στα πρώτα  ζωγρα- φικά του  βήματα αν και τα μονοπάτια που οδήγησαν σε  αυτό  υπήρξαν συχνά  διαφο- ρετικά.  Πάντοτε   κυρίαρχο  στη   μεσογεια- κών καταβολών δουλειά του, στα έργα  των αρχών της δεκαετίας του ’90 το χρώμα  δια- κρίνεται για την  ομοιόμορφη διάχυσή του στις  ζωγραφικές επιφάνειες, σαν  σε  αχλή, δίνοντας υπόγεια τον τόνο  σε  μυστικές ιστορίες  που   διαδραματίζονται ανάμεσα σε υπερφυσικές ανθρώπινες μορφές τοπο- θετημένες σε τοπία-σκηνικά. Στα υπόλοιπα χρόνια  του  ’90,  σε  πορτρέτα ή  σε  νεκρές φύσεις, οι πινελιές αναδύονται μέσα από τα χρωματικά πεδία,  συχνά   φέρνοντας στον νου  τον  Τσαρούχη και  τον  Φασιανό.  Στα χρόνια  που  ακολούθησαν, το χρώμα  πάνω στα  στολισμένα με  λουλούδια και  φρέσκα φρούτα  τραπέζια αποκτά μια λαμπερή στιβαρότητα που   προμηνύει τη  χρωματι- κή  έκρηξη των τοπίων  της  δεκαετίας του
2000.  Αλλά και στα πρόσφατα πορτρέτα το άσπρο του πανιού ή του χαρτιού  χρησιμο- ποιείται  ως εργαλείο ανάδειξης των χρωμα- τικών στροβιλισμών της κάθε  πινελιάς, που με τα ίχνη της δημιουργεί τα πρόσωπα και τα σώματα μέσα σε ένα ελάχιστο φόντο.  Οι όγκοι  και τα περιγράμματα δεν γεννιούνται από  γραμμές αλλά  μέσα από  τόπους συ- μπυκνωμένης χρωματικής ενέργειας, και η προοπτική από την παράθεση χρωματικών περιοχών – ακόμα και οι σκιές, προνομιακό πεδίο του μαύρου, καθορίζονται από τη δι- αφορετική τονικότητα όμορων πινελιών. Ο Χαδούλης έχει  μια  σχέση καθαρά σωματι- κή  με  το χρώμα, που  στη  ζωγραφική του είναι  ο  αδιαμφισβήτητος ρυθμιστής:  όλα τού οφείλουν την ύπαρξή τους  και το θέμα αποτελεί μόνο  ένα πρόσχημα για έκφραση χρωματική.
Στα νέα του  έργα, στους Βράχους που  πα- ρουσιάζει σήμερα, δεσπόζει η ίδια αδιαφο- ρία  για  τον  ρεαλισμό και  η  εμμονή με  τη χρωματική διάσταση της ζωγραφικής, που αποπνέει τις ανταύγειες της νότιας Γαλλίας, των  μεταϊμπρεσιονιστών  και  των  Fauves, του  Bonnard αλλά  και του  Τέτση: μνημεια- κοί βράχοι, αληθινές οντότητες που  σχημα- τίζουν  χαράδρες μέσα από  γραμμές χρώ- ματος που  τρίζουν, βράχοι σε συνομιλία με έναν άλλο βράχο που  η σιλουέτα του μόλις διακρίνεται στην  άκρη της  σύνθεσης, βρά- χοι που  καθρεφτίζονται στο νερό  ανάμεσα στην  αντανάκλαση του  ήλιου  ή του  φεγγα- ριού, βράχοι που  στέκονται ηγεμονικοί στη μέση της θάλασσας. Με τον αγαπημένο του τεμαχισμό της ζωγραφικής εικόνας σε δύο κομμάτια χαρτιού, ή  την  προσθήκη ενός πρόσθετου ζωγραφισμένου κομματιού στο κάτω  μέρος του  έργου, που   φαινομενικά μοιάζει άσχετο   με  το  κυρίως θέμα, πετυ- χαίνει την αποστασιοποίηση από μια συναι- σθηματική θέαση των έργων  αυτών.

Κάποιες φορές τα όρια  στα  περιγράμματα των  βράχων και  του  νερού χάνονται  στο βάθος ενός  σκοτεινού μπλε και  μωβ  -  το μυστήριο εδώ  δημιουργείται όχι  από  την εικονογραφία αλλά από τον ίδιο τον χρωμα- τικό  τρόπο της  ζωγραφικής, η οποία  προ- σεγγίζει έντονα  την  αφαίρεση. Εξάλλου, τα χρώματα συχνά   στάζουν πάνω  στο  χαρτί σαν  καταιγίδα, αφήνοντας ίσα να διακριθεί ο όγκος του  βράχου από  πίσω  και  διεκδι- κούν  δομικό ρόλο  στη σύνθεση. Στους  βρά- χους  του Χαδούλη, και για πρώτη φορά στη δουλειά του,  μεταφερόμαστε διαρκώς από τις θημωνιές του  Monet  στην  αυτάρκη χει- ρονομιακότητα ενός  αφηρημένου εξπρεσι- ονισμού. Τα έργα  του γενικότερα, αλλά ειδι- κότερα εδώ,  βλέπονται με  την ίδια ένταση τόσο  από  μακριά όσο  και από  κοντά,  προ- σκαλώντας το βλέμμα του  θεατή  να βυθι- στεί μέσα τους, στη χρωματική έξαρση μιας χαράς  που  είναι πάνω απ’ όλα ζωγραφική. Την   ίδια   ζωγραφική έκρηξη  επιδιώκει ο Χαδούλης στα κεραμικά του,  που  εδώ,  για πρώτη φορά από το 2000 όταν καταπιάστη- κε με το μέσο αυτό, τα πλάθει ο ίδιος με τον τροχό  ακριβώς στη  φόρμα   που   επιθυμεί, στο σχήμα που θα του επιτρέψει να αποδώ- σει  ζωγραφικά το ίδιο  «άπλωμα»  το οποίο διακρίνει τη  ζωγραφική του:  χταπόδια ξε- τυλιγμένα κυκλικά στον  πάτο  ενός  πιάτου, τσιπούρες που  καταλαμβάνουν μεμιάς όλη την επιφάνεια της πιατέλας, μάτια ζωγραφισμένα  αινιγματικά στην  πίσω  πλευρά, λα- χταριστές φέτες καρπούζι και κατακόκκινες παπαρούνες. Η ζωγραφική πάνω σε κεραμι- κά απαιτεί  την απόλυτη ενότητα πρόθεσης και εκτέλεσης αφού τα λάθη  δεν διορθώνο- νται  μετά.  Αυτή  ακριβώς η  οικονομία του μέσου είναι που  συγγενεύει με την ταχύτη- τα και τον αυθορμητισμό της δημιουργικής διαδικασίας την οποία  ο Χαδούλης ακολου- θεί στα ζωγραφικά του έργα.
Στους   Βράχους που   παρουσιάζονται εδώ ο στόχος του  για μια  ζωγραφική ζουμερή, απλόχερη, ανοιχτή   στο  βλέμμα αλλά   και στο  πνεύμα,  μοιάζει να  έχει  φτάσει  στην αληθινή ολοκλήρωση. Τα  βράχια  αυτά  εν- σωματώνουν στην εικόνα  τους  τον αβίαστο και αυθόρμητο τρόπο με τον οποίο ζωγρα- φίστηκαν, πάντα  από  μνήμης. Όμως  η  τυ- πολογία με την οποία  μάς  επιβάλλονται και εισβάλλουν στον χώρο μας,  την ίδια στιγμή που   λειτουργούν  αυτόνομα  το  ένα   από το άλλο,  προδίδει πως  πρόκειται για έργα τόσο  των αισθήσεων όσο  και του νου,  μιας ζωγραφικής  που   φαινομενικά  μόνο   είναι απλή. Στον αντίποδα των μεγαλειωδών πέ- τρινων  όγκων  μιας  συμβολιστικής ή ρομα- ντικής  ζωγραφικής, οι βράχοι αυτοί  έχουν αφήσει  οριστικά τον  μύθο του  σκοταδιού για το φως.

Η ζωγραφική, όπως  η ζωή, είναι όμορφη και εδώ δεν υπάρχουν ενοχές γι’ αυτό.

 
Powered by PCManagerOfficial website of George Hadoulis. All works copyright protected.